นพ.คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์.jpg

ผศ.นพ.คณินทร์ เอี่ยมธนาภรณ์

Asst.Prof.Khanin Iamthanaporn, M.D.

สาขาที่เชี่ยวชาญ Arthroplasty and Tumor

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.​ 2558                             

Orthopaedic Oncology

Huntsman Cancer Institute ,University of Utah,Salt Lake City,Utah, America

พ.ศ. 2556

ประกาศนียบัตร (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์บูรณสภาพ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.​ 2555

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.​ 2550

แพทยศาสตรบัณฑิต

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัย

2021

Relationship between web-based illness scripts and the performance of medical students in orthopedic surgery placements

Chirathit Anusitviwat, Theerawit Hongnaparak, Jongdee Bvonpanttarananon, Khanin Iamthanaporn, Pakjai Tuntarattanapong, Varah Yuenyongviwat,
Sitthiphong Suwannaphisit

International Journal of Medical Education. 2021;12:181-185
ISSN: 2042-6372
DOI: 10.5116/ijme.6135.d424

2020

Factors Affecting Adherence to Follow-up Appointments after total knee arthroplasty

Varah Yuenyongviwat, Sahatsa Chunakiat,Peeranut Purngpiputtrakul

,Pawin Wanasitchaiwat,Khanin Iamthanaporn, Theerawit Hongnaparak

2020 Aug 31;22(4):245-250. doi: 10.5604/01.3001.0014.3461.

2020

Balanced Suspension versus Pillow on Preoperative Pain for Proximal Femur Fractures: A Randomized Controlled Trial

Varah Yuenyongviwat , Chonthawat Jiarasrisatien, Khanin Iamthanaporn ,
Theerawit Hongnaparak, and Boonsin Tangtrakulwanich

Hindawi  Advances in Orthopedics  Volume 2020, Article ID 3073892, 5 pages
https://doi.org/10.1155/2020/3073892 

Received 3 January 2020; Revised 16 June 2020; Accepted 30 June 2020; Published 22 July 2020  Academic Editor: Allen L. Carl

2020

Multiple Needle Puncture Combined With Repetitive Knee Manipulation in Total Knee Arthroplasty for Correcting Varus Deformity

Varah Yuenyongviwat 1Khanin Iamthanaporn 1

Pakjai Tuntarattanapong 1Kantapon Dissaneewate 1,

Preyanun Tangjatsakow 1Wongthawat Liawrungrueang 1

Theerawit Hongnaparak 1

J Orthop Surg (Hong Kong)​. Jan-Apr 2020;28(2):2309499020924600.

 doi: 10.1177/2309499020924600.

2020

Effect of hip abductor strengthening exercises in knee osteoarthritis: a randomized controlled trial

Varah Yuenyongviwat* , Siwakorn Duangmanee, Khanin Iamthanaporn, Pakjai Tuntarattanapong and Theerawit Hongnaparak

BMC Musculoskelet Disord​. 2020 May 7;21(1):284.

 doi: 10.1186/s12891-020-03316-z.

2019

The "Cough Trick" Reduces Pain During Removal of Closed-suction Drains after Total Knee Arthroplasty: A Randomized Trial.

Yuenyongviwat V1, Iamthanaporn KTuntarattanapong PHongnaparak T.

Clin Orthop Relat Res. 2019 Dec;477(12):2687-2691. doi: 10.1097/CORR.0000000000000901.

2019

Aspirin versus rivaroxaban in postoperative bleeding 

after total knee arthroplasty: a retrospective 

case-matched study.

Yuenyongviwat V1, Tuntarattanapong P2, Chuaychoosakoon C2, Iemsaengchairat C3, Iamthanaporn K2, Hongnaparak T2.

Eur J Orthop Surg Traumatol. 2019 May;29(4):877-881. doi: 10.1007/s00590-019-02365-y. Epub 2019 Jan 9.

2019

Intramedullary sealing with a bone plug in
total knee arthroplasty to reduce blood
loss: a meta-analysis of randomized controlled trials

Varah Yuenyongviwat* , Pakjai Tuntarattanapong, Khanin Iamthanaporn, Theerawit Hongnaparak and
Boonsin Tangtrakulwanich

J Orthop Surg Res. 2019 Apr 8;14(1):96. doi: 10.1186/s13018-019-1141-x.

2019

Accuracy of medial-side cutting guide compared to anterior cutting guide in distal femoral osteotomy of total knee arthroplasty

Yuenyongviwat V1, Kiddee W2, Tangtrakulwanich B3.

J Fr Ophtalmol. 2019 Sep;42(7):711-715. doi: 10.1016/j.jfo.2019.03.005. Epub 2019 May 16.

2019

Intramedullary sealing with a bone plug in
total knee arthroplasty to reduce blood
loss: a meta-analysis of randomized
controlled trials

Varah Yuenyongviwat* , Pakjai Tuntarattanapong, Khanin Iamthanaporn, Theerawit Hongnaparak and
Boonsin Tangtrakulwanich

J Orthop Surg Res. 2019 Apr 8;14(1):96. doi: 10.1186/s13018-019-1141-x.

2019

Adhesive strips as the sole method for skin closure is effective in total  knee arthroplasty.

Varah Yuenyongviwat , Khanin Iamthanaporn, Pakjai Tuntarattanapong,
Kantapon Dissaneewate, Preyanun Tangjatsakow,
Wongthawat Liawrungrueang and Theerawit Hongnaparak.

J Orthop Surg (Hong Kong). 2019 Sep-Dec;27(3):2309499019873983. doi: 10.1177/2309499019873983.

2019

Khanin Iamthanaporna,*, Varah Yuenyongviwata, Teeranan Laohawiriyakamolb,
Pramot Tanutitb.Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma, Volume 10, Issue 1, January–February 2019, Pages 87 - 90

2018

Predictability of open superficial medial collateral 

ligament lengthening technique in total knee 

arthroplasty. Comparison of multiple needle puncturingand subperiosteal elevation: A cadaver study.

Iamthanaporn K1, Geater A2, Yuenyongviwat V3.

Orthop Traumatol Surg Res. 2018 Nov;104(7):977-982. doi: 10.1016/j.otsr.2018.08.004. Epub 2018 Sep 20.

2018

Reasons for revision of failed hemiarthroplasty: Are there any differences between unipolar and bipolar?

Iamthanaporn K, Chareancholvanich K, Pornrattanamaneewong C.

Eur J Orthop Surg Traumatol. 2018 Aug;28(6):1117-1123. doi: 10.1007/s00590-018-2176-0. Epub 2018 Mar 16.

2017

Lateral facetectomy decreased patellofemoral contact pressure in total knee replacement: A cadaveric study

Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T..J Clin Orthop Trauma. 2017 Jan-Mar;8(1):82-84

2016

A randomised controlled trial comparing skin closure in total knee arthroplasty  in the same knee: nylon sutures versus skin staplesre 

Yuenyongviwat V, IamthanapornK, Hongnaparak T, Tangtrakulwanich B.

Bone Joint Res 2016;5:185–190

2015

Spontaneous dissociation of bipolar hip hemiarthroplasty in a patientwith nerve palsy: A case report and review of the literature

Yuenyongviwata V, Iamthanaporna K, Hongnaparak T.

International Journal of Surgery Case Reports 15 (2015) 112–115

2014

Efficacy of new filter suction to decrease the rate of occlusion and total suction time in a simulated total hip replacement operation

Varah Yuenyongviwat, Khanin Iamthanaporn, Theerawit Hongnaparak

Boonsin Tangtrakulwanich.

Medical Devices: Evidence and Research 2014:7 7–10

2014

Radiographic Manifestation of Hip Dislocation after Total Hip Arthroplasty

Varah Yuenyongviwat, Khanin Iamthanaporn , Thossart Harnroongroj.

J Med Assoc Thai 2014; 97 (1): 60-3