Limited Offer:
5 Day Bootcamp

ชวนคุณวิ่งเข้าสู่
50 ปี สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ มอ.

พบกันวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

ในวันงาน มีบริการให้คำปรึกษาปัญหากระดูกและข้อ ลุ้นรับของรางวัลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน

 

ลงทะเบียนสมัครวิ่ง 350 บาท

อุดหนุนเสื้อวิ่ง 300 บาท

(ขนาดเสื้อตามภาพด้านล่าง)

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบเข้ากองทุนกระดูกและข้อ ม.อ.

สอบถามข้อมูลและลงทะเบียน

  • Facebook
282742216_5166561613389924_4539770697319848795_n.jpeg